Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser herunder personlig træning, kostvejledning, træningsprogrammer, coaching, sparring og lignende service ydelser udbudt af:
BodyFIT by Donna
CVR: 39521598
donna@donnadyg.dk

§1 Bestilling, priser og betaling
Alle ydelser fremgår i DKK inkl. moms.
Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter forløbstager sig til at betale rettidigt jf. faktura via konto, mobilepay eller kontant.

§2 Accept
Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af BodyFit by Donna, accepterer forløbstager nedenstående handels- og forretningsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser mod disse.

§3 Levering
Leveringstid på enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale. Såfremt intet andet aftales kan der forventes en leveringstid på 2-5 arbejdsdage på vare- og tjenesteydelser der skal specialfremstilles til forløbstager, herunder kost- og træningsprogrammer.
Leveringstiden starter fra det øjeblik hvor den afsluttende kommunikation med godkendelse har fundet sted. Der kan i særlige tilfælde opstå længere leveringstid. I så fald vil forløbstager blive informeret herom.
Det tilstræbes til hver en tid, at ydelser leveres hurtigst muligt.
Personlige træningstimer leveres på aftalt tidspunkt og på aftalt sted.

§3.1 Særlige omstændigheder
I tilfælde af sygdom, travle arbejdsgange, ferie, og lignende der kan påvirke leveringsfristen, vil forløbstager blive informeret herom, og må på beregne en forlænget leveringsfrist, svarende til sygdomsforløbets omfang.

§4 Fortrydelsesret
Ved betaling af enhver ydelse, fraskriver forløbstager sig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse bindende.
Der ydes på intet tidspunkt refusion, på påbegyndte ydelser undervejs i et forløb. Skulle forløbstager fortryde et køb, går købet tabt, og BodyFIT by Donna kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for refusion af ydelser.

§4.1 Uforudsete afbrydelser
I tilfælde af uforudsete afbrydelser under et forløb fra forløbstagers side, forlænges forløbsperioden ikke. Herunder falder sygdomsforløb, ferie og andet der kan afbryde et eventuelt forløb helt eller delvist.
Det er således forløbstagers eget ansvar at være i stand til at gennemføre, samt overholde de forpligtelser der må være i forbindelse med et forløb.

§5 Ansvar
Vejledning, herunder kostvejledning, træningsvejledning, personlig træning, coaching ydelser, samt lignende ydelser, sker til enhver tid på forløbstagers eget ansvar.
I tilfælde af eventuelle skader, sygdom eller lignende følgevirkninger af eventuelle forløb, eller som opstår undervejs under vejledning, er dette på forløbstagers eget ansvar, og BodyFIT by Donna kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser som følge af et forløb.
Det er til en hver tid forløbstagers eget ansvar, at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning og dermed i stand til at gennemføre kost- og træningsforløb etc.

§5.1 Helbreds ansvarsfraskrivelse
Det er til enhver tid forløbstagers eget ansvar at konsultere en læge forud for ethvert trænings- og/eller kostforløb.
Det er forløbstagers eget ansvar, at informere om eventuelle helbredsmæssige udfordringer, herunder fødevareallergier, intolerancer, skader og mere alvorlige helbredsmæssige tilstande, der kan komplicere et forløb.
Eksempler herpå kan være: spiseforstyrrelser, nerve- og ledsygdomme, tarmsygdomme osv.

§6 Afslag
Såfremt forløbstager er bekendt med omstændigheder der kan komplicere et forløb, som endnu ikke er under udredning eller kontrolleret af egen læge, vil BodyFIT by Donna ikke kunne opstarte forløb.

§7  Individer under 18 år
Der handles som udgangspunkt ikke med individer under 18 år. I sådanne tilfælde kræves en forælders/værges accept af indeværende handels- og forretningsbetingelser, og forældren/værgen påtager sig således det fulde ansvar for forløbstagers fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet.
Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde.

§8 Ændringer
BodyFIT by Donna kan ensidigt til enhver tid ændre i ovenstående handelsbetingelser såfremt der forefindes grundlag for dette.

§9 Persondatabehandling
Persondata modtaget af BodyFIT by Donna såsom navn, adresse, e-mail, formfotos, helbredsmæssige data og vægtrapporteringer anvendes til:

  • vurdering og sammensætning af kost- og træningsplaner
  • overvågning af progression
  • fakturering af forløbet
  • markedsføring af BodyFIT by Donna (vil ikke blive offentliggjort uden forløbstagers samtykke)

Data på forløbstager må forventes delt med samarbejdspartnere i det omfang det er relevant for udførelse af BodyFiT by Donnas forpligtelser og service overfor forløbstager såsom eks. fakturering.
Data gemmes af BodyFIT by Donna så længe et forløb er igangværende og kasseres senest 1/2 år efter seneste afsluttede forløb.
Data vil på intet tidspunkt blive videresolgt til anden part.
Forløbstager kan til enhver tid få indsigt i hvilke data der er gemt på denne hos BodyFIT by Donna og har til enhver tid mulighed for at ændre disse. Det er forløbstagers ansvar at berigtige de hos BodyFIT by Donna gemte data.